25/07/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1238
Lễ Thánh Giacôbê - Tông đồ

Ngày 25/7 Lễ thánh Giacôbê Tông Đồ

Mt 20,20-28

Mc 10,35-45

Được thông phần đau khổ của Đức Ki-tô

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

 

SUY NIỆM

 Trích bài giảng của thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, về Tin Mừng Mát-thêu.

Các con ông Dê-bê-đê đã nài nỉ Đức Ki-tô điều này: Xin Thầy truyền cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy. Vậy Người đã trả lời ra sao ? Người đã tỏ cho các ông thấy là điều các ông xin chẳng có gì do thần khí thúc đẩy, và nếu các ông hiểu điều mình xin, thì chắc chắn các ông không bao giờ xin như vậy. Người đã nói: Các anh chẳng biết các anh xin gì ! Vì điều xin ấy thật lớn lao, thật lạ lùng, còn trổi vượt mọi quyền thần trên trời biết mấy.

Rồi Người nói thêm: Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, và chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Người như muốn nói: “Các anh nói đến hưởng danh dự, triều thiên với Thầy; còn Thầy, thầy nói đến chiến đấu và mồ hôi. Vì bây giờ chưa phải là thời thưởng công, và bây giờ vinh quang của Thầy cũng chưa được tỏ hiện, nhưng cuộc sống hiện tại đầy chết chóc, chiến tranh và nguy hiểm.”

Bạn xem, Người đã dùng cách hỏi như thế nào để khuyến khích và lôi cuốn. Quả thật, Người không nói: “Các anh có thể chịu chết được chăng ? Các anh có thể đổ máu mình ra không ?” Nhưng Người lại hỏi thế nào ? Các anh có uống nổi chén không ? Rồi để lôi cuốn các ông, Người nói chén Thầy sắp uống, để nhờ được thông phần với Người mà các ông sẽ được can đảm hơn. Người còn gọi đó là một phép rửa, khi cho mọi người biết một cuộc thanh tẩy lớn lao sẽ xảy ra trên khắp địa cầu. Sau đó các ông trả lời Người: Thưa được. Vì lòng hăng say, các ông hứa tức khắc, mà không biết mình nói gì, nhưng hy vọng rằng điều mình xin sẽ được nhận.

Vậy Người nói gì ? Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ được uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Người đã báo trước cho các ông những hồng ân lớn lao, nghĩa là: “Anh em đáng được phúc tử đạo, sẽ chịu những đau khổ mà Thầy chịu, sẽ kết thúc cuộc đời bằng cái chết thảm thương; và như thế anh em được thông phần đau khổ với Thầy.” Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy mới được. Sau khi nâng tâm hồn các ông dậy, Người đã làm cho các ông nên cao thượng hơn, và cho các ông thắng vượt nỗi buồn phiền, bấy giờ Người mới chữa lại lời xin của các ông.

Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với hai anh em này. Bạn có thấy không ? Tất cả các ông đều bất toàn biết mấy, hai anh em thì tìm cách vượt lên trên mười ông kia, còn mười ông thì lại ganh tị với hai anh em này. Nhưng, như tôi đã nói, sau đó bạn sẽ thấy tất cả các ông đều không còn tình ý như thế nữa. Bạn hãy nghe, chính ông Gio-an là người bấy giờ xin điều này, thì sẽ luôn nhường chỗ nhất cho ông Phê-rô, khi ông Phê-rô giảng và làm phép lạ như sách Công Vụ Tông Đồ kể. Còn ông Gia-cô-bê thì sau đó không sống lâu lắm; vì ngay từ buổi đầu Hội Thánh, ông đã đầy hăng say nhiệt thành, đã bỏ mọi sự đời này mà lên tới đỉnh cao khôn tả nên ông sớm được phúc tử đạo.


Lạy Chúa Giêsu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của đau khổ. Trước khổ đau thử thách, chúng con vẫn than trách Chúa. Chúng con vẫn muốn địa vị, quyền cao chức trọng và muốn người khác kính nể, phục vụ mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa: biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, cụ thể nơi gia đình, xứ đạo của chúng con. Amen.

114.864864865135.135135135250