17/10/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1571
Lễ Thánh Luca

Lễ Thánh Luca Thánh ký

Lc 10,1-9

Xin cho con biết dùng lời

 

Lời dạy của Chúa chí nhân
Hãy đi đến với muôn dân mà rằng
Bình an của Chúa toàn năng
Sẽ luôn bênh đỡ… Thiên Đàng chính tâm.


Cúi đầu trước Đấng từ nhân
Xin Người chúc phúc muôn dân an hòa.


 

114.864864865135.135135135250