20/09/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

956
Lễ Thánh Matthêu Tông đồ (2)

Ngày 21 tháng 9

Mt 9, 9-13

Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ - Thánh ký

 

(9) Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

Người đi ngang một trạm thu
Thấy người tên gọi Mát-thêu đang ngồi
Người liền lên tiếng “theo tôi’
Ông liền đứng dậy buông trôi theo Người.


Chắp tay khấn nguyện Chúa Trời
Xin ơn can đảm dám rời phù vân.
114.864864865135.135135135250