03/10/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

234
Lễ Thánh Phan-xi-cô Atsidi

Ngày 04 tháng 10
Lễ Kính Thánh Phanxicô Assisi

(Lc 10, 1-12)

“Anh em hãy ra đi” (Lc 10,3a)

Trở trăn bởi lúa đầy đồng,
Mà thiếu thợ gặt mênh mông sao đành.
Ân cần Người giục “các anh”
Hãy ra đi để trời xanh kết mùa.

Lạy Ngài trên hết mọi vua
Xin thương dẫn lối đường đưa về trời.
114.864864865135.135135135250