28/06/2019 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

650
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ

Mt 16,13-19

 

(13) Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng : "Người ta nói Con Người là ai ?" (14) Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". (15) Chúa Giêsu lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" (16) Ông Simon Phêrô thưa : "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (17) Chúa Giêsu nói với ông : "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".

SUY NIỆM
 

        Hôm nay chúng ta mừng trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của Giáo hội. Hai thánh nhân hoàn toàn khác biệt nhau về nhiều khía cạnh : khác nhau về nguồn gốc xuất thân, khác nhau về tính khí, khác nhau về trình độ, khác nhau về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong lần gặp đầu tiên, khác nhau về cách thế thể hiện cuộc sống, khác nhau về đường hướng hoạt động sứ vụ...

Nhưng, có một điều mà hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như tất cả các tông đồ đều giống nhau, đó là các Ngài đều phải xác tín, để trả lời cùng một câu hỏi của Chúa Giêsu : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Với câu hỏi này, nhóm 12 khi ấy, chắc hẳn có người sẽ trả lời ngay không lưỡng lự, nhưng cũng có người còn chậm chạp cho đến khi Chúa phục sinh mới trả lời được ; có người trả lời quả quyết tự tin, nhưng cũng có người nghi ngờ cho đến khi cảm nghiệm được chính Chúa bằng tương giao rất riêng của mình.

Lời Chúa trong phụng vụ thánh lễ hôm nay chắc hẳn cũng muốn nhắc nhở chúng ta điều đó. Trong đời sống của mỗi chúng ta, mỗi người cũng đều có những nét khác biệt. Và Chúa cũng đòi hỏi mỗi người phải trả lời câu hỏi “Con bảo Thầy là ai ?” với tính cách cá nhân. Mỗi người sẽ trả lời với tính khí của mình, với khả năng của mình, với việc thể hiện sứ vụ của mình, với từng biến cố rất riêng, trong mỗi bối cảnh cũng rất riêng, chỉ một mình ta với Chúa.

Và rồi, cũng bằng cách thế chúng ta trả lời câu hỏi của Chúa, mà Chúa sẽ trao thêm nhiệm vụ cho chúng ta. Cũng như hôm nay Chúa trao cho ông Phêrô nhiệm vụ làm đầu Giáo Hội, khi ông được ơn mạc khải để mạnh dạn và quả quyết tuyên xưng niềm tin của mình. Câu trả lời của thánh nhân cho thấy tấm lòng sẵn sàng của ông với Chúa, chẳng chút nghi ngờ, xứng đáng để Chúa trao cho ông sứ vụ lãnh đạo anh em. Dẫu biết rằng, sau này ông đã yếu đuối chối Chúa. Như thế, để được Chúa tin tưởng trao sứ mạng, thì đòi hỏi mỗi người phải tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa, bằng cảm nghiệm rất riêng và rất sâu của mình.

Chúng ta cũng phải xác tín thêm rằng, khi Chúa trao sứ vụ cho một người, Ngài không loại trừ người ấy đã có lúc chống đối và bắt bớ Ngài như thánh Phaolô. Ngài cũng không loại trừ người ấy đã có lúc bị Ngài mắng là satan, người ấy sẽ có lúc chối Ngài như thánh Phêrô. Ngài cũng không loại trừ người ấy cũng có lúc bỏ Ngài cô đơn như ba môn đệ thân tín. Qua đó, Chúa cũng dạy mỗi người chúng ta, hãy đón nhận nhau trong đức tin, hãy đón nhận nhau cả với những khiếm khuyết, những lầm lỗi. Cùng một cách nhìn ấy, chúng ta cũng hãy đón nhận những người lãnh đạo trong Giáo hội, bằng cái nhìn đức tin.

Nếu mọi phần tử trong Giáo hội, kết hợp mật thiết với nhau như trong thân mình của Chúa Kitô, thì trong cùng một màu nhiệm Giáo hội, những khác biệt của mỗi phần tử sẽ bổ túc, nâng đỡ và giúp gắn bó với nhau hơn. Nhưng, trong tất cả mọi khác biệt ấy, tất cả mọi người đều phải tuyên xưng, như thánh Phêrô đã tuyên xưng hôm nay : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
 

Lạy Chúa,

Chúa đã chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô với những bất toàn thiếu sót

xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của mình,

và đón nhận những thiếu sót của anh chị em khi cùng nhau phục vụ Chúa.

Chúa đã chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô với nhiều những khác biệt

xin cho chúng con biết nhận ra những khác biệt của nhau,

để cùng cộng tác với nhau,

làm triển nở nhau,

và làm vinh danh Chúa nhiều hơn.

Chúa đã chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô,

để các Ngài xây dựng Hội Thánh Chúa bằng các sứ vụ khác nhau,

xin cho chúng con biết hiệp thông trọn vẹn trong màu nhiệm Hội Thánh,

biết góp phần mình vào trong chương trình của Chúa,

bằng tất cả những gì Chúa đã ban cho chúng con.

Chúa đã muốn cho các thánh tông đồ và cho chúng con xác tín câu trả lời

“Còn anh em, anh em bảo thầy là ai ?”

Xin cho trọn đời sống của chúng con, cũng là lời tuyên xưng :

“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Amen.

 

114.864864865135.135135135250