28/06/2020 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

695
Lễ thánh Phêrô và Phaolo tông đồ (thơ)
Anh em đi khắp nẻo đường
Có nghe dân chúng tận tường rỉ tai?
Thầy đây họ bảo là ai ?
Phêrô mau mắn trả bài: Chúa ta.
Và là con ĐỨC CHÚA CHA
Muôn đời hằng sống và là tình yêu.

Ôi anh được phúc mọi điều
Anh nên đá tảng cao siêu cho đời.
***
Cảm ơn đấng thánh tuyện vời
Suy chiêm sâu sắc ban lời cho con.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250