07/06/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

757
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (2)

Lễ Thánh Tâm CHÚA GIÊSU

Ga 19,31-37

Nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu…

 

 

Vì yêu, Chúa bỏ cõi trời,

Xuống làm người thế, sống đời phàm nhân.

Vì yêu, Chúa đã hiến thân,

Chết trên thập giá cứu dân tội tình.

Vì yêu, Chúa chịu hy sinh,

Trái tim mở rộng, chứng minh thay lời.

Cho con yêu Chúa, Chúa ơi!

Đáp tình Chúa đã một đời thương con.

Giúp con vẹn nghĩa vuông tròn,

Đi loan tình Chúa, lên non xuống ngàn.


MG Ngọc Nữ
114.864864865135.135135135250