01/10/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1495
Lễ Thiên Thần Bản Mệnh (2)

Ngày 02/10 Lễ Thiên Thần Bản Mệnh

Mt 18,1-5.10

(Mc 9,33-37 ; Lc 9,46-48)

Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.

 

Chúa luôn yêu mến trẻ em
Người hằng nâng đỡ chăm xem từng ngày
Lời dạy đẹp phúc lắm thay
Ai yêu em nhỏ… chính Thầy sẽ yêu.


Hồn thơ chẳng ngại sớm chiều
Nguyện luôn phó thác mọi điều nơi Cha.

 
114.864864865135.135135135250