08/06/2018 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

714
Lễ Trái Tim vẹn sạch Đức MẸ (2)

Lc 2,41-51

Mẹ Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng…”1.

Vầng Dương có một trên trời,

Như tôi một Mẹ trên đời mà thôi.

Maria, Mẹ tuyệt vời,

Sao mai, thánh thiện, rạng ngời trinh nguyên.

Không hề vương nhiễm tội truyền,

Thương người tội lỗi khắp miền trần gian.

Đồng hành, che chở, ủi an,

Giúp con vượt thoát gian nan cõi này.

Lạc CON, Mẹ kiếm ba ngày,

Dạy con tìm Chúa hôm nay trong đời.
MG Ngọc Nữ

 

 

“Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả” (Lc 2, 51b)

 

Lòng Mẹ chẳng chịu xa Con,

Nên lạc chút ít, héo hon tâm hồn.

Gặp lại quá đỗi bồn chồn,

Thiết tha tìm ý… sớm hôm ghi lòng.

 

Nguyện xin cho thỏa niềm mong,

Lắng nghe LỜI Chúa - trổ đòng kết hoa.

114.864864865135.135135135250