07/02/2019 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

540
Mùng 3 TẾT - Cầu cho công việc làm ăn (2)

HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ

Uống nước thì phải nhớ nguồn

“Hiếu thảo” – hai chữ phải luôn ghi lòng.

Ơn cha nghĩa mẹ biết không,

Ghi tâm khắc cốt khát mong đáp đền.

 

Phượng thờ Thiên Chúa trước tiên,

Sau là vâng phục thảo hiền chăm ngoan.

Lộc Thiên Chúa, phúc tràn lan,

Cho người thảo hiếu muôn vàn hồng ân!

114.864864865135.135135135250