27/01/2020 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

304
Mùng Ba TẾT - cầu cho công ăn việc làm thuận lợi (thơ)
Cầm những nén bạc Chúa trao
Mỗi người hãy cố làm sao sinh lời.
Khi trao Chúa đã xét rồi
Tùy theo năng lực mỗi người khác nhau
Đừng đem đào lỗ chôn sâu
Cũng đừng ngại khó bước đầu làm ăn
Mai sau công ích gia tăng
Chúa khen trung tín tài năng Chúa dùng.


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250