25/01/2020 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

227
Mùng Hai TẾT - cầu cho ông bà tổ tiên (thơ)
Uống nước thì phải nhớ nguồn
“Hiếu thảo” – hai chữ phải luôn ghi lòng.
Ơn cha nghĩa mẹ biết không,
Ghi tâm khắc cốt khát mong đáp đền.

Phượng thờ Thiên Chúa trước tiên,
Sau là vâng phục thảo hiền chăm ngoan.
Lộc Thiên Chúa, phúc tràn lan,
Cho người thảo hiếu muôn vàn hồng ân!


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250