11/02/2021 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

386
Mùng Một TẾT - cầu bình an (thơ)
Còn vang vang mãi tiếng Thầy
Đừng lo chi cả - vui vầy hiến dâng
Trọn niềm tin đáp xin vâng
Mọi bề phó thác - bâng khuâng làm gì…

Nguyện xin Chúa dẫn con đi
Cậy trông vào Chúa, sống vì tha nhân.


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250