21/02/2021 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

1069
Ngày 22/02 - Lập tông tòa thánh PHÊRÔ (thơ)

Ngày 22/02

LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

Mt 16,13-19

Cần một đức tin chân thành

1.
Người ta hỏi con Chúa là ai ?
Cảm nghiệm của con về chính Ngài
Không phải lời đồn của nhân thế
Ngài là Cứu Chúa – Đấng Thiên Sai
   ***
Lạy Chúa của con, Chúa của con
Con tuyên xưng Chúa, thật sắt son
Cho dù nhân thế kia thay đổi
Con tin vào Chúa nghĩa vẹn tròn.

2.
Anh em đi khắp nẻo đường
Có nghe dân chúng tận tường rỉ tai?
Thầy đây họ bảo là ai?
Phêrô mau mắn trả bài: Chúa ta.
Và là CON ĐỨC CHÚA CHA
Muôn đời hằng sống và là tình yêu.

Bé Con Têrêsa
3.
Người ta bảo Thầy là ai?
Gioan Tẩy giả, hay ai cũng lầm
Có người còn dám nghĩ thầm
Chỉ là một vị trong tầm sứ ngôn…
Còn anh em, có khác hơn?
Phêrô đại diện ôn tồn một hai
Thầy là con Đấng Thiên Sai
Thầy là chính Đấng muôn loài đợi trông…
***
Riêng con có trả lời không?
 Là ai? Thầy mãi hoài mong con trình
Thầy hằng thấu suốt tâm linh
Người luôn hiện diện ân tình trong con.

- Tình Thập Tự -

 
114.864864865135.135135135250