25/01/2021 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

965
Ngày 25/01 - Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (thơ)

Ngày 25 tháng 01

Thánh Phaolo Tông Đồ trở lại

Mc 16,15-18
 

1.
Lời Người xưa thật đâu xa,
Anh em mau hãy đem ra thực hành.
Đến cùng mọi nước mọi thành,
Loan Tin Mừng để rạng danh Chúa Trời.
Phao-lô trở lại đáp lời,
Nhiệt tâm vì Chúa suốt đời truyền rao.
***
Nhân thế hỡi, quyết mau nào,
Thành con cái Chúa ơn cao phúc đầy.


2.
Đoàn con kính thánh Phaolô
Sống cho lời Chúa Tông đồ nên gương:
“Hãy đi về khắp tứ phương
Loan Tin Mừng Chúa yêu thương thế trần”.
***
Phaolô – gặp Chúa một lần
Tức thì hoán cải, dấn thân trọn đời.
Nguyện theo tiếng Chúa gọi mời
Canh tân đời sống, loan Lời Tình Yêu.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250