25/01/2021 -

Lời Chúa – các dịp lễ đặc biệt

844
Ngày 26/01 - Lễ thánh Timôthê và thánh Titô (thơ)

1.
Lời vàng giản dị Người trao
Là câu gửi tặng dạt dào yêu thương.
Bình an cho mọi nẻo đường
Và thêm phần phúc ai nương ơn Trời.
***
Chúa ơi! Niềm ước chẳng ngơi
Xin bình an Chúa trong đời nhân gian.


2.
Chúa sai nhóm Bảy mươi hai
Ra đi rao giảng lời Ngài khắp nơi
Khi vào nhà của mọi người
Trước tiên hãy nói một lời: “Bình an”
***
Xin cho có sự dịu dàng
Nên người xây dựng chứa chan thuận hòa.

Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250