30/11/2019 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

113
Chúa Nhật I mùa Vọng - A (thơ)
Đây mùa Hy Vọng đã sang
Sẵn sàng, canh thức, hân hoan mong chờ
Vì Chúa sẽ đến bất ngờ
Trong ngày chẳng biết, vào giờ chẳng hay.

Ước mong tín hữu ngày ngày
Luôn luôn tỉnh thức, hăng say nguyện cầu.


Têrêsa Bé Con
 
114.864864865135.135135135250