15/12/2018 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

115
Chúa Nhật III Mùa Vọng - C
SUY NIỆM

Đoàn dân đến gặp Gioan
Xin ông ban bố lời vàng giúp cho
Gioan nói chẳng đắn đo
Như thầy thuốc giỏi thăm dò bệnh nhân
Người giàu chia sẻ ân cần,
Binh lính, thu thuế, biện phân, công bằng
Ông khuyên bảo họ mà rằng
Giêsu đang đến quyền năng oai hùng.

Con quỳ gối lặng khiêm cung
Giêsu xin đến ở cùng chúng con
Con dâng tình mến sắt son
Đau khổ đâu còn, vì Chúa ngay bên.

 
114.864864865135.135135135250