23/12/2018 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

366
Chúa Nhật IV mua vọng - C - Mẹ vội vã lên đường

Ngày 21/12
 
Lc 1,39-45

Mẹ thật có phúc vì đã tin

Đường dài lặn lội xa xăm
Vội vàng Mẹ đến viếng thăm chị mình.
Niềm vui sâu thẳm ân tình
Sẻ chia hồng phúc, an bình nở hoa.

Theo chân Mẹ Maria
Viếng thăm, chia sẻ, hướng tha, giúp đời.


 
114.864864865135.135135135250