27/06/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

106
Chúa Nhật XIII TN- A (thơ)

Ai yêu cha mẹ mình đây
Ai yêu con cái từng ngày chăm nom
Ai lo mạng sống hao mòn
Yêu hơn yêu Chúa thì còn xứng sao
Ai chê thập giá Cha trao
Các người chẳng xứng với bao ân tình.
Các người chẳng xứng môn sinh
Đừng mơ sự sống thần linh Nước Trời.
***
Hãy yêu Thánh Giá người ơi
Được ngay phần thưởng đời đời CHA ban.


Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250