11/07/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

94
Chúa Nhật XV TN - A (thơ)

Dụ ngôn gieo giống thật hay
Người đi gieo hạt chờ ngày được thu.
Nhưng sao người chẳng cần cù
Gieo bên lối nhỏ kẻ thù là chim
Gieo trên sỏi đá chẳng chìm
Nắng lên chóng héo im lìm chết khô
Bụi gai rậm rịt gieo vô
Làm sao không nghẹt tựa hồ cùm thân
Phải chăng người ấy ân cần
Gieo trên đất tốt mười phân vẹn mười
Nghe rồi hẳn phải bật cười
Tấm lòng ta đó lúc tươi lúc sầu
Chẳng là đất tốt lắm đâu
Khi này khi khác tùy đầu ta nghe.


Têrêsa Bé Con
114.864864865135.135135135250