14/08/2022 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

174
Chúa Nhật XX thường niên năm C

CHÚA NHẬT TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Lc 12,49-53

Lời Chúa: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12, 49-50).

Hạnh tích: Với một tình yêu nhiệt huyết theo gương Thầy Giêsu chí thánh Rosa thao thức: “Ước mong sao tôi có thể tìm được cơ hội và phương tiện đi đến các nước ngoại giáo xa xôi, và tôi có thể chết dưới tay của những người man rợ vì Chúa Kitô Đấng Phu Quân yêu quý của tôi.”

Suy niệm: Bằng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta được sinh trưởng trong gia đình mang tên Giêsu. Thiết nghĩ, với ân ban linh thánh này như cho chúng ta niềm thao thức về cội nguồn về sự hiện hữu của mình trong thế giới này. Phải chăng nỗi khao khát mà chúng ta đang trải nghiệm đó là “khao khát Thiên Chúa.” Lửa mà Chúa Giêsu đem đến trần gian không gì khác là lửa tình yêu Thiên Chúa. Khắc khoải của Giêsu là làm sao để tình yêu của Thiên Chúa bùng lên nơi thế gian này.

Và Chúa Giêsu đã đốt cháy lên niềm khao khát bằng tình yêu tự hiến cho con người, và ngọn lửa ấy tiếp tục bừng cháy nơi đời sống thánh Rosa. Thật vậy, dù chỉ là một người nữ yếu ớt nhưng Rosa có một ước mơ cháy bỏng được đi truyền giáo nơi xa theo gương các nhà truyền giáo. Tuy không trực tiếp đi truyền giáo nhưng thánh nhân đã dùng những dịp thuận tiện hay những công việc trong khả năng của mình để đem Chúa đến cho mọi người.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa giữa biết bao quyến rũ của cuộc đời, xin cho con tìm về với Giêsu Đấng là cội nguồn và cùng đích đời mình, bằng việc chuyên chăm suy niệm Lời Chúa, yêu mến Bí tích Thánh Thể. Cách đặc biệt, xin cho con hôm nay biết tập bỏ ý riêng bằng việc đón nhận ý kiến trái chiều của chị em để ngọn lửa khao khát Chúa luôn cháy mãi trong cuộc đời con và con biết chuyển trao đến mọi người. Amen.

49“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.”

Này đây Thầy đến thế gian
Đem đầy lửa mến, tràn lan đất trời.
Ước mong lửa cháy rạng ngời
Sáng soi nhân thế giữa đời hôm nay.
Thầy còn khắc khoải điều này
Cho đến một ngày phép rửa toàn xong.
Hãy ghi vào tận đáy lòng
Yêu thương rực cháy lửa hồng mãi thôi.

 

114.864864865135.135135135250