15/09/2018 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

293
Chúa Nhật XXIV thường niên - B
Người ta bảo Thầy là ai?
Gio-an Tẩy giả, hay ai cũng lầm
Có người còn dám nghĩ thầm
Chỉ là một vị trong tầm sứ ngôn…
Còn anh em, có khác hơn?
Phê-rô đại diện ôn tồn một hai
Thầy là con Đấng Thiên Sai
Thầy là chính Đấng muôn loài đợi trông…

Riêng con có trả lời không?
 Là ai? Thầy mãi hoài mong con trình
Thầy hằng thấu suốt tâm linh
Người luôn hiện diện ân tình trong con.


- Tình Thập Tự -

 
114.864864865135.135135135250