24/09/2023 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

191
Chúa Nhật XXV Thường Niên A

CHÚA NHẬT TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Mt 20, 1-16a
 

Lời Chúa: “Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức.” (Mt 20,15b)

Hạnh tíchGia sản của Thánh Đa Minh để lại cho anh em: “Anh em rất thân mến, đây là những điều Cha trối lại như gia sản cho con cái: hãy có lòng bác ái, hãy giữ đức khiêm nhường, hãy chiếm hữu sự khó nghèo tình nguyện…” (Tìm hiểu dòng Đa Minh – Phan Tấn Thành, trang 227)

Suy niệm: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay ca ngợi lòng nhân từ của Thiên Chúa qua hình ảnh ông chủ. Ông chủ đón nhận những người thợ vào làm vườn nho ở mọi thời điểm: kẻ vào giờ thứ ba, kẻ ở giờ thứ chín, có người ở giờ sau chót. Theo lẽ công bằng ở đời, ông chủ sẽ phải trả công cho những người thợ xứng việc họ làm. Nhưng ở đây, ông chủ trả cho mỗi người theo thỏa thuận. Qua hành động này, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn luôn tạo cơ hội và sẵn sàng đảo ngược những giá trị mà con người cho là quan trọng, để nâng cao những gì là hèn yếu như hình ảnh người thợ “sau chót.”

Cha Đa Minh đã noi theo và sống triệt để lời dạy của Thiên Chúa. Cha còn trối lại như gia sản cho anh em của Dòng khi ra đi cũng chính là nguồn Chân lý sống này. Cha những ước mong anh em ngày một theo sát Đức Kitô.

Giữa phận đời chóng qua, giới hạn và đầy yếu đuối này, chúng ta không thể lấy độ chuẩn của chính mình làm độ chuẩn để so sánh, xét đoán. Lời Chúa hôm nay, mời gọi ta mặc lấy lòng nhân từ, lòng thương cảm, sự tốt bụng của Chúa mà sống có tình với nhau.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, mỗi người chúng con là huyền nhiệm trong tay Người. Từ khởi đầu của sự sống đã là khác nhau, và hành trình về bên Chúa, mỗi chúng con phải nỗ lực hoàn thiện với những cách thức cũng khác nhau trong ơn Chúa. Xin Chúa giúp con biết tôn trọng sự khác biệt và đa dạng của nhau với tình bác ái và khiêm nhường. Amen


“Hay vì thấy tôi tốt lành
Sinh ra ghen tức nên anh phân bì.”
Chúa là Đấng rất từ bi
Quyền Người quyết định những gì Người ban.
Xin rằng hãy giữ bình an
Chu toàn bổn phận hòa chan ân tình
Đừng cho ganh tị phát sinh
Mất đi ân phúc mất tình yêu thương.
Theo chân Chúa đã nêu gương,
Sống lành sống thánh con đường Trường Sinh.

114.864864865135.135135135250