25/09/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

129
Chúa Nhật XXVI Thường Niên B (thơ)
(Mc 9,41)
Một li nước có gì đâu
Trong tình yêu Chúa - trao nhau tình người.
NHẬN – CHO Hoan hỷ tươi cười
Lời Thầy môn đệ suốt đời tạc ghi
Cần chi tính toán so bì
Là CHO, hay NHẬN làm vì Danh Cha
NHẬN – CHO là những món quà
Hãy CHO – hãy NHẬN như là ân ban.

- Tình Thập Tự -

(Mc 9,43)
Tay chân mắt mũi miệng tai,
Cái nào làm cơn đường sai lối tà
Hãy mau mắn, loại khỏi ta
Quyết tâm dứt khoát tránh xa thật lòng.

Thà rằng mất cái hư không
Nhưng rồi được trọn phúc hồng mai sau
Khước từ chẳng dễ gì đâu
Cắt là đau nhức, nhưng sau sẽ lành.
***
Khấu đầu thưa Chúa cao xanh
Con đây yêu Chúa lòng thành chính tâm.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250