23/10/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

284
Chúa Nhật XXX Thường Niên B (thơ)
1.
Người mù xin Chúa Giêsu
Cho anh khỏi chứng bệnh mù đang mang
Chúa cho anh thấy rõ ràng
Vì anh kêu khấn, vững vàng, thành tâm.
Kìa xem phép lạ Phúc Âm
Vững tin Chúa chữa mù lầm đời ta.
Sáng rồi, hãy bước reo ca
Đi theo chân Chúa vang xa tình Người.


2.
Mù là mắt chẳng thấy gì,
Tâm hồn mù tối, tối chi sánh bằng.
Người mù còn biết xin ăn,
Còn tâm mù tối, phải năng kêu cầu?
Mắt lành thấy cảnh, thấy màu,
Tâm trong thấy Chúa, thấy nhau đẹp ngời.
Ai ơi! Khấn nguyện Chúa trời,
Xin cho tâm đẹp, sáng tươi nghĩ, nhìn...
Phúc phần hoa trái đức tin,
Tương quan giao hảo muôn nghìn lộc ân.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250