26/05/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

322
Lễ CHÚA BA NGÔI - B
LỄ CHÚA BA NGÔI
Mt 28,16-20

 
Lời Chúa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20b).

Lời Thánh Tôma Khuông: “Tôi nay đã 80 tuổi. Là đạo trưởng Công giáo, tôi luôn khuyên nhủ giáo hữu trung thành giữ Đạo Thánh Chúa. Giờ đây, nếu tôi khuyên bảo họ chối đạo thì tôi thật bất xứng và chẳng đáng làm đạo trưởng”[1]

Suy niệm: Thánh Matthêu cho chúng ta thấy sứ mạng Loan báo Tin mừng mà Chúa trao cho mỗi người trên trần gian này, một sứ mạng không của riêng ai. Sứ mạng đó ta không thể thực hiện nếu không có sự hiệp nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Là người được Thiên Chúa Thánh hiến, ta càng phải xác tín hơn điều ta rao giảng, xác tín đó được chứng thực bằng chính tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị trong ta. Khi ta yêu thương thì có Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng và mọi người sẽ nhận ra, ta đích thực là môn đệ của Chúa.

Thánh Tô-ma Khuông đã khẳng định đức tin sâu sắc của Ngài khi quyết tâm theo Chúa đến cùng. Theo gương thánh Tôma Khuông, khi cảm nhận được có Chúa ở cùng, chúng ta sẽ không còn sợ hãi khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách, nhất là với cái chết gần kề. Có Chúa ở cùng, chúng ta can đảm làm chứng và giữ vững đức tin của mình.

Trước lời hứa “Thầy ở cùng anh em” và hình ảnh kiên trung và bình an của Thánh Tôma Khuông, tôi nhận ra sức mạnh phi thường khi đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Thầy Giê-su. Chỉ khi khát khao và xác tín có Chúa ở cùng, tôi sẵn sàng đón nhận những nghịch cảnh, những trái ý trong hoan lạc và an yên.

Ý lực sống: Lạy Chúa, con tin rằng trên hành trình con đang bước chắc chắn có chúa đang đồng hành và hướng dẫn con. Xin cho con mỗi sớm mai thức dậy, con ý thức để xin dâng lên Chúa lời nguyện tắt Lạy Chúa, xin cho con luôn khát khao có Chúa ở cùng và con tin Chúa luôn ở cùng con trong từng giây từng phútxin Chúa giúp con thực hiện quyết tâm này. Amen.
 
 
[1] Bùi Thị Minh Thùy và các học trò “Cầu Nguyện Cùng Với Các Thánh Dòng Đaminh”, nxb Phương Đông, tr.39
114.864864865135.135135135250