11/01/2020 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

527
Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa (thơ)
Ngôi Hai tìm đến với Gioan
Xin được thụ tẩy ở Giođan
Dìm xuống - dòng sông được thánh hóa
Bước lên – Thần khí phủ hòa chan.

Chúa Cha tuyên bố về Quý Tử
Tầng trời rộng mở sấm rền vang.
Ngợi khen Ba Ngôi đồng hiện hữu
Mầu nhiệm yêu thương tỏ vũ hoàn.


                              Bé Con Tê-rê-sa
114.864864865135.135135135250