12/01/2019 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

174
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - C
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 
 
Các tầng trời rộng mở chiếu ánh vinh
Khi Giêsu cúi mình chịu phép rửa.
Đấng vô tội, con Vua Trời muôn thuở
Đã hạ mình gánh lấy tội nhân gian.

Xin cho con vâng nghe Chúa mọi đàng
Nên như Ngài, đẹp lòng Cha hằng hữu
Kế hoạch Chúa muôn đời luôn thành tựu
Và thế gian được thấy vinh quang Ngài.

 
1.
“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”
Ai người khiêm hạ như ông
Tôn vinh Thiên Chúa chứ không khoe mình
Vì Người làm phép Thánh Linh
Còn tôi nhờ nước rạng vinh Chúa Trời.

Nguyện xin tình Chúa thương khơi
Tâm hồn chai đá được Lời đầy no.


 
114.864864865135.135135135250