25/09/2021 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

92
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 26 TN - B (Sr Thùy Dung)
 
Thiên đàng ha ngc hai bên,
Ai khôn thì li, ai di thì qua,
Đêm nm nh Chúa nh Cha,
Đc kinh cu nguyn ko sa linh hn,
Linh hn phi nh linh hn,
Đến khi ngày chết được lên thiên đàng
[1]

Ngày xưa, bài hát đng dao này và chơi trò dân gian tui thơ ai cũng biết (thi hin đi đưc thay bng các trò chơi đin t trên Iphone, Ipad, laptop…thi thế đã đi thay !). Ai khôn, ai di đ được vào thiên đàng hay sa ha ngc? Khôn-di tùy cách sng, s chn la mi người, sng sao cho linh hn được vào thiên đàng là khôn ngoan, b sa ha ngc là kh di. Bài đng dao tr con đc khuyên phi hướng thượng, tâm hn thanh cao, đêm nm nh Chúa, đc kinh cu nguyn đ khi chết được lên thiên đàng. Điu đc đáo trong trò chơi này nm câu cui, các tr c chy tht nhanh đ không b kt li đa ngc khi ca thiên đàng sp đóng li, nghĩa là gp thi ân xá phi ráng tu sa cho gp, chy cho nhanh ko tr không kp vào d hi hoa đăng, không được d tic cưới!

Hôm nay Đc Giêsu nói gì v thiên đàng và ha ngc và ai bị hay được vào đó? Vào thiên đàng rt d, ch cn cho người nh bé, yếu thế chén nước lã vì tình yêu, vì danh Chúa đã được vào thiên đàng ri ! Chén nước có giá tr đến thế là vì Đc Giêsu đã đng hóa vi người đó. Hơn na nhng gì có th là mi nguy cho người đng loi và cho chính mình, hãy loi b dù đó là chi th ca thân th. Nhng gì làm c cho ta vt mt thiên đàng cn loi tr và vic đó phi hy sinh. Giá tr tuyt đi ca thiên đàng, ca s sng vĩnh cu là tiêu chun ti hu ca mi la chn ca con người.

Thiên đàng là gì? Tr v vi Is 66, 22-24, Isaia nói v vinh quang ca Giêrusalem, kinh đô tôn giáo thế gii, trong đó là thiên đàng, k ngoài là ha ngc và s b giòi b rúc ra và la thiêu đt, biu tượng ca s phn khng khiếp dành cho người không đáp li Chúa, không yêu thương và hành đng tt vi đng loi.  Người môn đ tránh làm c vp phm cho người khác và bn thân, sn sàng chp nhn hy sinh đ đt điu tt hơn, nh s kh luyn không ch nhm hoàn thin bn thân mà còn đ cng c s hip thông gia các thành viên. Thiên đàng là cng đoàn lý tưởng, trong đó mi thành viên sng hòa thun và sn sàng phc v ln nhau.

Đường vào thiên đàng là đường tình yêu, phc v âm thm, làm nhng vic đơn gin như cho người khát mt chén nước lã vì tình yêu đã đ đ vào đó. Vy ai mun vào thiên đàng? Ch cn cho mt chén nước lã, mt cái qun áo, cho người l đường tr nh, băng bó người b thương, mt s cm thương, mt li an i đng viên…và thiên đàng là đây!

Nt. Catarina Thùy Dung, O.P.


 
 

[1] Huệ Khải, Bc Cu Tâm Linh, 2012, tr. 117-118. (https://tamgiaodongnguyen.com/Books/tgdn-17.pdf, xem ngày 12/12/2020).
114.864864865135.135135135250