26/05/2024 -

Lời Chúa - Chúa Nhật

365
Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi - B (Lm Jn Trần Đình Khả)
 
GIẢNG VÀ DẠY

Một hôm, thày phó tế chọn bỏ lễ Chúa Nhật để đi săn gấu. Đang lúc leo trên sườn núi khá nguy hiểm, thì nhìn thấy con gấu đen to lớn; thầy giật mình trượt chân té ngã bên sườn núi. Súng săn rơi khỏi tay bay xuống một phía sườn núi còn thày thì ngã qua một phía va vào tảng đá to dập bàn chân, và trật cánh tay. May mắn là vẫn còn sống. Tuy nhiên thật sui sẻo là con gấu đen to đang hùng hổ từ xa tiến tới phía thày. Thày đau chân và trật tay nên không chạy được.

Bí quá, không biết làm cách nào bèn quyết định cầu xin Chúa cứu giúp. Thầy cầu xin, “Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì đã bỏ lễ Chúa Nhật để ra đây đi săn. Con thật hối tiếc. Xin Chúa tha thứ cho con và cho con xin duy nhất một điều thôi. Xin Chúa làm cho con gấu đen đang chạy về phía con trở nên một người Công Giáo thật tốt lành. Con xin cảm tạ Chúa suốt đời!”

Vừa dứt lời, con gấu đen to lớn bỗng dừng lại, quì gối, làm dấu thánh giá, chắp hai móng vuốt của đôi chân trước lại, rồi nói, “Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa, con xin cảm tạ Chúa ban cho con của ăn hôm nay nhờ lòng nhân lành của Chúa . . . Amen.”

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi; Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi có ảnh hưởng gì trong đời sống của mỗi người chúng ta?

Chúa Giê-su nói với các môn đệ, “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Chúa đã xác định rõ hai công tác mục vụ cần thiết của người môn đệ: Làm Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi và Giảng Dạy muôn dân. Vậy ý nghĩa của Phép Rửa là gì? Và giảng dạy muôn dân là giảng và dạy điều gì?

Làm Phép Rửa

Công tác mục vụ thứ nhất Chúa Giê-su truyền cho các môn đệ thi hành là Bí tích Thánh Tẩy, hay gọi là Phép Rửa. Phép Rửa không phải chỉ có nghĩa là một nghi thức tôn giáo; đúng hơn, Phép Rửa là phương tiện làm cho chúng ta trở nên những người được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Ơn nhận Sự Sống của Thiên Chúa này bao gồm cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong Phép Rửa, chúng ta được nhìn nhận trở nên con cái trong gia đình của Thiên Chúa (Eph 1:5-7, Roma 8:14-19, Ga 1:12). Vì được nhận làm con nên chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha như trong kinh Lạy Cha và nhận nhau là anh chị em.

Phép Rửa cũng làm cho chúng ta trở nên Đền thờ của Chúa Thánh Thần (1Cor 3:16-17) nhờ do được tái sinh bởi nước và Thánh Thần (Ga 3:5). Chúng ta cũng trở nên chi thể của Thân Thể Chúa Kito ở trần gian (1Cor 6:15-20; 12:27) và trở nên lâu đài thiêng liêng cho vinh quang của Thiên Chúa trong Đức Giê-su (Eph 2:19-22, 1 Pt 2:5).

Phép Rửa làm thay đổi dạng tính của chúng ta khi chúng ta làm cho nếp sống cũ chết đi để sống đời sống mới trong ân sủng. Thánh Phaolo nói về việc thay đổi dạng tính để sống đời sống mới này khi ngài nói chúng ta mặc lấy sự sống mới với Đức Kito (Gal 3:27) và trong nước của Phép Rửa chúng ta cùng được mai táng với Đức Kito và cùng được sống lại với Ngài (Rm 6:4; Col 2:12). Thánh Phaolo lý giải xa hơn khi ngài nói trong Galata 2:20 rằng chính Chúa Kito sống trong ngài. Với sự thay đổi dạng tính căn bản này là sự thay đổi trong sứ vụ và cùng đích; chúng ta nhận sứ vụ đi làm công việc của Thiên Chúa cho đến ngày chúng ta ra trước mặt Chúa. Khi đó chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhìn nhận nhờ đã lãnh nhận phép Rửa và đã sống và làm tròn sứ vụ Kito hữu của mình.

Hiệu Quả của Phép Rửa

Việc tham dự qua Phép Rửa vào sự sống với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần có thêm những ảnh hưởng trong chúng ta. Chúng ta được chữa lành khỏi tội Nguyên Tổ và được rửa sạch mọi tội khác (CVTD 2:38 và 22:16; Eph 5:26). Chúng ta cũng được nhận lãnh ơn sủng và sức mạnh để sống đời sống Kito hữu nhờ ơn thánh, các ơn và các nhân đức siêu nhiên. Phép Rửa không những chỉ kết hợp chúng ta vào sự sống của Chúa Ba Ngôi, nhưng cũng cho chúng ta sống hiệp thông với Giáo Hội và với đoàn dân của Thiên Chúa. Khi mừng lễ Chúa Ba Ngôi, không những chúng ta chỉ nhớ đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta cũng nhớ rằng Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta chia sẻ Sự Sống với Ngài qua Phép Rửa. Là môn đệ, điều quan trọng cần ghi nhớ là chúng ta được kêu gọi sống, hoạt động và hiện hữu trong Chúa (CVTĐ 17:28). Thánh Toma Aquino nhắn nhủ chúng ta rằng, linh hồn của chúng ta được đồng thuận theo Thiên Chúa bởi ơn thánh, nhờ đó chúng ta có thể hấp thụ ơn Chúa Thánh Thần, là tình yêu được ban cho chúng ta từ Chúa Cha nhờ Chúa Con. Một khi ơn thánh của Chúa nhập vào lòng, chúng ta được lớn lên trong sự hiệp nhất với Ngài và thể hiện sự hiệp nhất đó trong mọi việc chúng ta làm. Khi đó, chúng ta trở nên những người hàn gắn chữa lành các rạn nứt và chia rẽ; nói cách khác, lúc đó chúng ta là những môn đệ chính hiệu của Chúa Kito. Trong cách này, sự hiệp nhất nơi Ba Ngôi Thiên Chúa trở nên mẫu gương cho sự hiệp nhất trong các gia đình, các cộng đoàn, các mối liên hệ, và xã hội. Các việc làm này của Thiên Chúa được biết như là “Sứ Vụ Thuộc Thiên Chúa Ba Ngôi” bởi vì những việc đó bày tỏ tình yêu chuyển động cả bề trong và bề ngoài, luôn luôn vươn ra và hàn gắn chữa lành những gì bị vỡ bể. Phép Rửa do đó, thật là ơn tuyệt vời chứ không phải chỉ là một nghi thức tôn giáo, nhưng là khởi sự đời sống mới của Kito hữu, nhờ đó chúng ta được lôi kéo đến với Chúa Cha qua Chúa Con và Chúa Thánh Thần và được trao cho sứ vụ đi giảng dạy muôn dân.

Có lần tôi giúp đôi anh chị chuẩn bị hôn phối. Chị là người Công Giáo và anh theo Tin Lành. Theo luật của Giáo Hội thì khi hai người khác đạo, phía người Công Giáo phải hứa giữ đức tin đạo Công Giáo và cố hứa cố gắng hết sức lo cho con cái sinh ra được lãnh nhận bí tích Rửa tội và giáo dục theo đức tin Công Giáo.

Người bạn trai đạo Tin Lành không đồng ý và nói là hãy để cho đứa bé lớn lên rồi nó tự chọn muốn theo đạo nào thì theo.

Tôi lắng nghe và hỏi lại, “Vậy anh chị có muốn đợi cho con cái lớn lên rồi tự chúng chọn muốn đến trường đi học thì đến, hay thích học gì thì học. Còn bây giờ cứ để nó sống ở nhà muốn sống thế nào thì sống hay sao?” Muốn tiến thân ở đời, muốn có công ăn việc làm tốt, thì ai cũng cần được đến trường học hỏi. It nhất là học để có kiến thức căn bản.

Học để biết về Thiên Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử vạn vật, Đấng yêu thương nhân loại. Học để biết về Chúa và biết sống theo đường lối của Thiên Chúa để được sống đời tất nhiên là điều cần thiết không thể thiếu.


Giảng Dạy Muôn Dân

Do đó, mục vụ thứ hai Chúa Giê-su truyền dạy các môn đệ thi hành là giảng dạy và hướng dẫn muôn dân các nước để họ cũng được lãnh nhận Phép Rửa, và chỉ dạy cho họ biết và sống tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa. Giảng là giải thích cho thính giả hiểu. Hiểu để thuần phục tin theo để họ cũng được gia nhập gia đình của Thiên Chúa và trở nên con cái của Thiên Chúa. Do đó, nguyên việc rao giảng chưa đủ. Chúa không bảo các môn đệ chỉ đi giảng để cho người ta nghe và nhớ thuộc lòng các lệnh truyền của Chúa. Nhưng Chúa truyền các môn đệ đi “giảng dạy.”Giảng dạy nghĩa là giải thích và dạy cho người ta biết sống đời sống thuận hợp theo tinh thần Tin Mừng, theo đường lối của Chúa.

Lãnh nhận Phép Rửa là một chuyện, nhưng biết cách sống ý nghĩa của Phép Rửa lại là chuyện khác. Đây chính là lý do giáo dục Kito giáo là điều cần thiết. Giáo dục Kito giáo là nhằm thực hiện sống căn dạng tính mới trong đời sống thuận hợp theo Tin mừng. Giảng giải để hiểu thông điệp của Tin mừng; chỉ dạy  giúp để biết sống theo Tin mừng. Một trong những khía cạnh nổi bật của Kito giáo là tinh thần và nghệ thuật phối hợp niềm tin và sống niềm tin đó. Chúa Giê-su dạy các môn đệ về Thiên Chúa và cách tỏ bày lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân rất thực tế. Ngài dạy chúng ta biết lo cho nhau trong cộng đoàn Giáo Hội. Ngài dạy chúng ta học tập đặt ưu tiên cho lòng thương xót và tha thứ trong các mối tương quan với nhau. Ngài dạy chúng ta không chỉ yêu thương những người thân, nhưng còn yêu thương cả kẻ thù, không chỉ quan tâm đến những người làm ơn cho chúng ta, nhưng cũng cầu nguyện cho cả những kẻ bắt bớ làm khổ chúng ta, không chỉ giúp đỡ cho vay mượn đối với những người có khả năng đền trả, nhưng giúp cho vay mượn cả những người không thể trả ơn lại cho chúng ta. Chúa dạy chúng ta sống như con cái của Cha trên trời (Mt 5:45), Đấng cho mặt trời chiếu sáng trên người công chính cũng như kẻ bất lương, kẻ lành cũng như kẻ dữ. Điều này đòi sự hiểu biết đức tin cách thâm tín và kiên trì can đảm sống căn diện tính của Phép Rửa; thực hành mỗi ngày những điều Chúa Giê-su truyền dạy. Kito hữu là những người sống làm gương sáng, cố vấn và hướng dẫn người khác để họ nhận ra ánh sáng và học tập sống theo tinh thần Tin mừng. Tinh Thần cốt lõi của Tin Mừng là sự hiệp nhất của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Cha tạo dựng nên trời đất muôn loài. Chúa Con cứu Chuộc nhân loại; và Chúa Thánh Thần Thánh Hóa và làm cho nhân loại sống đẹp lòng Thiên Chúa. Cả ba ngôi đồng tâm nhất trí hiệp nhất trong tình yêu tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa nhân loại.

Sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi là nền tảng cho đời sống Kito hữu. Khi chúng ta học biết sống như con cái của Cha trên trời, chúng ta trở nên anh chị em của nhau trong Chúa Giê-su, và là những người được kết hiệp trong tình yêu thương là Chúa Thánh Thần. Sự đồng hành hiệp thông của chúng ta với Chúa Giê-su giúp và khuyến khích chúng ta đối diện mọi thử thách. Căn diện tính làm con cái của Chúa Cha yêu thương thúc dục chúng ta làm đẹp lòng Chúa Cha trong tất cả những việc chúng ta làm. Liên kết với Chúa Giê-su làm chúng ta vững lòng vì Chúa luôn ở với chúng ta. Sống theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần khiến chúng ta tìm ý của Thiên Chúa trong mọi tình huống của đời sống để được đẹp lòng Thiên Chúa. Trách nhiệm “giảng dạy” là của mọi Kito hữu chứ không phải chỉ dành cho các thày cô, các giáo lý viên, hay các linh mục. Tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Mỗi người đều có trách nhiệm giúp đỡ nhau tuân giữ những gì mà đời sống Kito hữu mời gọi chúng ta thực hành trong môi trường sống của mình.

Hiện Diện của Chúa

Sau cùng, Chúa Giê-su hứa trong Tin mừng Mathêu là Ngài sẽ ở với Giáo Hội, “Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến ngày tận thế.” Ngay đầu Tin mừng Mathêu, khi sứ thần soi sáng cho thánh Giuse biết Chúa Giê-su là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1:22-23). Bây giờ Chúa Giê-su lại quả quyết hứa với các môn đệ, “Thày sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Như vậy là Chúa luôn ở với chúng ta. Chính Ngài là Đấng Emmanuel trong câu nói cuối cùng này. Chúng ta không bao giờ bị đơn độc khi thi hành sứ vụ được Chúa Giê-su ủy thác cho chúng ta. Chúa đồng hành với các môn đệ và vẫn đang đồng hành với chúng ta, khi chúng ta thi hành sứ vụ làm môn đệ. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy như bị bỏ rơi khi thi hành sứ vụ. Chúng ta dễ có thói quen cảm nghiệm Thiên Chúa theo một cách nào đó, và khi có thay đổi trong hoàn cảnh sống thì nhận thức của chúng ta về Thiên Chúa dễ bị phai mờ đi. Những lúc như thế chúng ta dễ bị cám dỗ bỏ bê sứ vụ của mình, và có thể là chúng ta liều mất sự hiệp thông với Chúa.

Những lúc như thế chúng ta nên cầu nguyên “Lậy Chúa, xin giúp con nhận ra có Chúa ở bên con.”

 
L. M. Trần Đình Khả
114.864864865135.135135135250