08/08/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

691
Chúa Nhật tuần XIX thường niên A (thơ)


1.
Chúa làm phép lạ phi thường
Giữa đêm mặt biển tỏ tường đi trên
Môn đệ hoảng hốt hét rên
“Thầy đây, đừng sợ!” – Chúa liền ủi an.
***
Giữa sóng gió, giữa nguy nan
Vững tin vào Chúa bình an mọi bề.


 


2.
Buổi chiều môn đệ lên thuyền,
Như một lời nguyền, khiếp khủng giữa khơi.
Kìa thì gió thổi thuyền lơi
Biển kia dao động tơi bời thất kinh.
Giêsu hiện đến oai linh,
Chắc là biển sóng giật mình nên im.
* * *
Hỡi Người ghi khắc vào tim,
Tin vào Thiên Chúa đừng tìm đâu xa,
Đừng nên hễ thấy là ma,
Tin mà nửa cuộc chết chìm, đáng thay!


Bé Con Tê-rê-sa

 

114.864864865135.135135135250