26/10/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

68
Cốt lõi của lề luật

Thứ Hai tuần XXX Thường Niên
(Lc 13,10-17)
Cốt lõi của lề luật

Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!". Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
    
Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa - bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày phải làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-Bát!”.  Chúa đáp: " Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời mảng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?”. Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.


SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca cho ta thấy cuộc xung đột giữa Chúa Giêsu với Ông trưởng hội đường, về luật ngày Sa-bát.

Luật Do thái xưa: Ngày Sa-bát không được làm việc gì cả, ngày để nghỉ ngơi, kể cả những việc lành phúc đức như cứu người cũng không được làm. Nên hôm nay, Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người phụ nữ bị tật nguyền mười tám năm trời trong ngày Sa-bát. Ông trưởng hội đường tức tối, không ưng, tỏ thái độ nóng giận với Chúa nhưng lại không dám nói trực tiếp với Chúa, mà quay sang nói với dân chúng rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát!” (Lc 13,14) Có ý ám chỉ Chúa, tại sao có bao nhiêu ngày không tới mà chữa bệnh, mà lại vào ngày Sa-bát. Họ là những người nắm giữ luật rất nhiều, nhưng họ đã không hiểu cái cùng đích của luật Chúa muốn là gì, họ đã biến luật của Chúa, thành luật của con người. Luật được đưa ra vì lợi ích của bản thân họ. Họ còn xem con vật quan trọng hơn con người. Ông trưởng hội đường đã dặt lề luật lên trên cả tình yêu, và trên cả mạng sống của con người.Vì thế mà họ bắt bẻ Chúa Giêsu vi phạm luật trong ngày Sa-bát.

Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác. Như Chúa đã khẳng định rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17) Chúa đến để làm cho lề luật được nên trọn vẹn, đem cho lề luật một ý nghĩa tích cực, một nọi dung tình yêu. Chúa không bao chấp nhận một lề luật chỉ theo hình thức, chà dạp lên tính mạng con người. Ngày Sa-bát Chúa lập ra vì con người, để con người làm chủ ngày Sa-bát. Ý nghĩa của ngày Sa-bát là Chúa muốn chúng ta làm việc lành phúc đức, giúp người. Để con người được hạnh phúc, được cứu độ, đem tình thương cho người khác. Như Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10). Chúa đến để làm cho luật được nên hoàn thiện, cùng đích của luật Chúa chính là tình yêu. Chúa đã cho ta thấy việc giữ lề luật như thế nào cho đẹp lòng Chúa. Chúa tuên bố một cách dứt khoát rằng: “Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát”. Chúa nói cho họ hiểu nhưng lòng trí của họ thật chai cứng. Chúa trả lời họ rằng: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày Sa-bát, ai trong các ngươi lại không cởi dây, dắt bò lừa rời mảng cỏ đi uống nước?” (Lc 13,15).

Vậy trong cuộc sống của chúng ta, đã hiểu và giữ đúng luật của Chúa chưa? Ngày Chúa nhật là ngày để thờ phượng Chúa và làm các việc bác ái giúp đỡ người nghèo. Nhưng có khi nào mình cũng rơi vào như ông trưởng hội đường Do-thái xưa không? Chỉ biết lo cho bản thân mình, mà quên đi những người nghèo xung quanh mình. Hay ngày dành cho Chúa mà cắt xén bớt đi thời gian với Chúa để làm những chuyện khác không dành giờ ra cho Chúa.
Suy niệm theo tin mừng Thánh Luca, chúng ta được mời gọi và cảm nhận sâu sắc về lề luật của Chúa. Đó chính là TÌNH YÊU. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, làm việc lành phúc đức, bác ái, hi sinh phần cá nhân để nghĩ tới người khác, cùng nhau chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Như ngày nghỉ mình tới các trại mồ côi, các mái ấm… để đem tinh yêu của Chúa tới cho mọi người. Đối với bản thân con là một người đang bước trên con đương tu trì, thì cần dành nhiều thời gian cho Chúa hơn, bớt những cái vô bổ như tán chuyện, lên mạng…

Tóm lại, Lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta ý thức rõ hơn về con đường theo Chúa, con đường tìm kiếm Nước Trời, và giúp ta nhận ra được rằng: mình phải giữ luật Chúa như thế nào cho đúng.

 
Lạy Chúa
Nhiều lúc trong cuộc sống
Con như Ông trưởng hội đường
Chưa hiểu rõ luật Chúa
Đã làm sai điều Chúa muốn
Chỉ biết tìm lợi ích của mình
Mà quên đi những người chị em xung quanh.

Xin cho con hiểu và nắm rõ được cốt lõi của luật Chúa
Là TÌNH YÊU.
Xin cho con luôn biết thể hiện bằng hành động cụ thể
Xin cho con biết sẵn sàng phụng sự Chúa với tất cả lòng trung tín
Xin cho con biết sẵn sàng phuc vụ tha nhân với một cả tầm lòng quảng đại. Amen.
114.864864865135.135135135250