14/09/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

2238
Lễ Đức Mẹ sầu bi (thơ)
Trước khi trút thở cuối cùng,
Giê-su nhìn Mẹ lòng chung đau buồn.
Nhắn lời môn đệ lệ tuôn,
Mẹ của anh đó” hãy luôn bên người.

Nguyện cầu Mẹ giúp Mẹ ơi,
Cho con gần Chúa, Nước Trời mai sau.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250