22/07/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

951
Thánh nữ Madalena (thơ)Tiếng Thầy gọi Maria
Thật là quen thuộc, thật là thân thương.
Maria đã tỏ tường
Vội vàng phấn khởi lên đường loan tin:
“Tôi đã thấy Chúa Phục Sinh
Được nghe Chúa nhắc tên mình như xưa.”
* * *
Nào người ! Xin hãy mau thưa,
Trở thành sứ giả cho Vua khải hoàn.


 Bé Con Têrêsa

114.864864865135.135135135250