20/06/2022 -

Lời Chúa - hàng ngày

448
Thứ  Sáu tuần XII thường niên.Bệnh phong khổ lắm người ơi
Cũng một kiếp người, đau đớn làm sao!
Lạy Thầy xin hãy chạm vào
Vì khi Thầy muốn, sạch bao lỗi lầm
Và cho con thoát giam cầm
Bệnh tình thể xác, bệnh tâm hồn mình.
***
Này MÌNH MÁU CHÚA dưỡng linh
Dưỡng bồi hồn xác tươi xinh “phong lùi.”
114.864864865135.135135135250