25/01/2016 -

Lời Chúa - hàng ngày

62
Thứ 5 tuần XVIII thường niên

 Thứ 5 tuần XVIII Thường Niên

Mt 16,13-23

(Mc 8,27-30 ; Lc 9,18-21)

Anh em bảo Thầy là ai … ?

 

(13) Khi Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng : "Người ta nói Con Người là ai ?" (14) Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ". (15) Chúa Giêsu lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" (16) Ông Simon Phêrô thưa : "Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". (17) Chúa Giêsu nói với ông : "Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. (18) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (19) Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy". (20) Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô. (21) Từ lúc đó, Chúa Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. (22) Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Ngườ i: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" (23) Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : "Xatan, lui ra đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

SUY NIỆM

Câu hỏi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ hôm nay chắc hẳn cũng chính là câu hỏi Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta. Với câu hỏi này Chúa mời gọi mỗi chúng ta suy niệm và cùng tìm ra câu trả lời cho riêng mình ở các mức độ khác nhau, để rồi chúng ta đi vào trong tương quan mật thiết với Chúa.

·     Ở mức độ thứ nhất, Chúa Giêsu hỏi : “Người ta bảo Thầy là ai ?”. Câu trả lời “điều người ta nghĩ về Chúa” có thể không hoàn toàn chính xác, các cảm tưởng của người khác có thể có một phần sự thật. Và một phần sự thật ấy có thể giúp chúng ta có một cái nhìn về chính Chúa. Tuy nhiên, dựa vào điều người khác nói thì thật khó mà đi vào tương quan thiết thân với Chúa.

·     Ở mức độ thứ hai, Chúa Giêsu hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Với câu hỏi này, Chúa Giêsu đòi những ai muốn theo Ngài làm môn đệ phải trả lời ở một mức độ riêng tư hơn. Phải làm thế nào để có thể biết, hiểu và kể lại cho người khác về Chúa bằng chính kinh nghiệm của mình. Đây là điều rất quan trọng và thiết yếu. Mỗi người phải trả lời được câu hỏi này trước mặt Chúa và cho mọi người một cách xác tín mạnh mẽ.

·     Ở mức độ cuối cùng, khi trả lời câu hỏi “Còn các con, các con bảo thầy là ai ?” Chúa muốn mọi người phải trả lời với một sự hiểu biết sâu xa hơn về Thiên Chúa. Đây là điều không thuộc về con người, nhưng là do chính Thiên Chúa tiết lộ, Thiên Chúa ban ơn để cho chúng ta biết về Ngài. Vào ngày phán xét, làm thế nào chúng ta biết tường tận và được nhìn thấy Chúa đó là điều quan trọng nhất. Ngài là ai trước mắt chúng ta và chúng ta là ai trước nhan Ngài.

Chúng ta đang sống trên trần thế, nên việc cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta một cách riêng tư, sẽ có giá trị hơn tất cả những gì chúng ta nghe hoặc những gì chúng ta biết được qua người khác. Điều này sẽ quyết định số phận của chúng ta, chúng ta có được diện kiến và nhìn thấy Chúa cách viên mãn đời đời hay không. Cảm nghiệm và trả lời được câu hỏi của Chúa bằng cả cuộc đời là một ân huệ vô cùng lớn lao mà Chúa Cha ban cho ai người ấy mới được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân này, xin cho chúng ta cảm nghiệm về Chúa sâu hơn, theo Chúa mật thiết hơn và yêu Chúa nồng nàn hơn.

Thánh Đa Minh mà Giáo Hội mừng kính hôm nay, Ngài được mệnh danh là người “chỉ nói với Chúa và chỉ nói về Chúa”. Chắc hẳn Ngài cũng đã học được kinh nghiệm của Thánh Phero hôm nay, Ngài đã nói với Chúa và nói về Chúa trong xác tín “Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa Đấng hằng sống”. Ước gì mỗi chúng ta cũng có được xác tín này.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu,

thánh Phêrô hôm nay đã tuyên xưng Chúa là Đấng hằng sống,

dù rằng ngày mai ông lại chối Chúa đến ba lần.

Chúa biết Phêrô sẽ gục ngã trước nghi nan, dù rằng lòng ông không muốn thế.

Chúa nhìn thấu suốt tâm can.

Chúa biết tấm lòng chân thật của thánh nhân.

Xin Chúa cũng nhìn đến lòng thành của chúng con.

Chúng con vẫn tuyên xưng mình là người theo Chúa,

 nhưng chúng con chưa sống điều chúng con tin.

Chúa bảo chúng con yêu người, nhưng chúng con vẫn còn ghét bỏ nhau.

Chúa bảo chúng sống công bình,

nhưng chúng con vẫn để cho những danh lợi thú làm chủ con người chúng con.

Chúa muốn chúng con vác thập già mà theo Chúa, nhưng chúng con lại sợ nghi nan.

 

Lạy Chúa,

Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con,

để dù giữa những đau khổ, thử thách của cuộc sống,

chúng con luôn kiên vững và an vui trong bổn phận của mình.

Amen

 

114.864864865135.135135135250