23/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

479
Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh (2)

Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ga 20,11-18

"...diễm phúc được làm người nữ..."

 

Tiếng Thầy gọi Maria

Thật là quen thuộc, thật là thân thương.

Maria đã tỏ tường

Vội vàng phấn khởi lên đường loan tin:

“Tôi đã thấy Chúa Phục Sinh

Được nghe Chúa gọi tên mình như xưa.”

 

Chúa gọi, ta hãy mau thưa,

Trở thành sứ giả cho Vua khải hoàn.

 

114.864864865135.135135135250