12/03/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

820
Thứ Ba tuần I Mùa Chay (2)

Thứ Ba tuần I Mùa Chay

Mt 6,7-15

Trích khảo luận của thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhậm lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”

Chúa Con ban sự sống cho ta và cũng dạy ta cầu nguyện

 Anh em thân mến.

Những lời Tin Mừng truyền dạy chẳng là gì khác mà chính là giáo huấn của Thiên Chúa, là nền móng để xây lên đức cậy, rường cột củng cố đức tin, lương thực nuôi dưỡng tâm hồn, tay lái hướng dẫn đường đi, sự trợ giúp để đạt tới ơn cứu độ. Ở đời này, những lời ấy giáo dục tâm hồn các tín hữu đạo hạnh, và dẫn đưa họ vào Nước Trời.

Có nhiều điều Thiên Chúa muốn dùng các ngôn sứ là tôi tớ của Người mà nói cho người ta nghe. Nhưng những điều chính Chúa Con nói ra lại cao trọng hơn biết chừng nào! Những lời ấy là lời của Thiên Chúa, xưa đã được các ngôn sứ nói ra, nay được chính Chúa Con công bố. Người không còn truyền ai dọn đường cho mình đến, nhưng chính Người đến mở đường và chỉ lối cho chúng ta. Từ nay chúng ta không còn là những kẻ mù lòa dại dột, cứ lang thang, mò mẫm trong bóng tối tử thần; nhưng nhờ Chúa Ki-tô lãnh đạo và hướng dẫn, chúng ta đã được ánh sáng chiếu soi và đang vững bước trên con đường đưa tới sự sống.

Trong số biết bao lời dạy dỗ bảo ban hữu ích đem lại ơn cứu độ cho dân, Người đã đưa ra một thể thức cầu nguyện; cũng chính Người chỉ dạy cho chúng ta phải cầu xin điều gì. Đấng ban sự sống cũng là Đấng dạy ta cầu nguyện, do cùng một lòng nhân hậu đã khiến Người thương ban cho ta mọi ơn khác. Vậy khi chúng ta dùng chính lời cầu xin Chúa Con đã dạy mà thưa cùng Chúa Cha, chúng ta dễ được nhậm lời hơn.

Trước đó, Đức Ki-tô cũng đã loan báo: đã đến giờ những người thờ phượng đích thực phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Điều Người hứa, Người đã chu toàn: Nhờ Người được thánh hiến mà ta đã lãnh nhận Thần Khí và sự thật, đồng thời nhờ lời Người dạy dỗ, ta được thờ phượng theo sự thật và Thần Khí.

Thử hỏi: lời cầu nguyện nào có thể đượm Thần Khí hơn lời cầu nguyện chính Đức Ki-tô đã ban cho chúng ta? Người là Đấng ban lời cầu nguyện, cũng là Đấng cử Thánh Thần đến với chúng ta. Trước mặt Chúa Cha, thử hỏi lời cầu nguyện nào chân thật hơn lời cầu nguyện phát xuất từ miệng Chúa Con, Đấng là sự thật? Cầu nguyện khác với cách Chúa dạy, chẳng những là ngu mà còn là tội, như Người đã phán quyết với nhóm Pha-ri-sêu: Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của các ông.

Vậy thưa anh em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện theo cách Thầy chí thánh đã dạy. Dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin từ đáy lòng, dâng lên thấu tai Người chính lời nguyện của Đức Ki-tô, thì đó là một lời cầu nguyện nghĩa thiết và thân tình.

Ước gì Chúa Cha nhận ra lời cầu của Chúa Con khi chúng ta cầu nguyện. Chúa Con ngự trong lòng ta, cũng chính Người lên tiếng trong tiếng nói của ta. Chúng ta có Người làm Đấng Bào Chữa trước mặt Chúa Cha, nên khi ta là người có tội muốn van nài ơn tha thứ, ta hãy dùng chính lời lẽ của Đấng Bào Chữa cho chúng ta. Quả thật, Người đã nói:Nếu anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em. Lời cầu xin của chúng ta có hiệu lực biết chừng nào, nếu chúng ta vừa nhân danh Đức Ki-tô, vừa dùng chính lời cầu nguyện của Người mà xin.

114.864864865135.135135135250