20/02/2024 -

Lời Chúa - hàng ngày

1127
Thứ Ba tuần I Mùa Chay.

THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY

Mt 6,7-15
 

Lời Chúa: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này...” (Mt 9a)

Lời thánh Lui Bê-Tran: “Muốn trở thành nhà giảng thuyết tài giỏi, phải xuất phát từ nơi thanh vắng[1]

Suy niệm: Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta lời cầu nguyện đẹp nhất, đó là Kinh Lạy Cha. Ngài nhấn mạnh với các môn đệ rằng lời kinh này cần được đọc liên lỉ và người cầu nguyện phải xác tín, tin tưởng vào Chúa như người con tin tưởng vào cha của mình. Qua lời Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta: Hãy tìm kiếm ý của Chúa Cha và thi hành thánh ý Ngài trong đời sống thay vì tìm kiếm ý riêng mình.

Thánh Lui Bê-tran đã thấm nhuần tinh thần cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài coi việc cầu nguyện gặp gỡ Chúa là nền tảng và cốt lõi của đời sống người môn đệ Chúa Kitô. Vì thế, ngài đã kết hợp hài hòa giữa đời sống cầu nguyện và hoạt động bổn phận. Là một vị giám tập, ngài trở nên gương mẫu thánh thiện cho các tập sinh trong đời sống cầu nguyện và đời sống thường ngày, cũng như khuyến khích và giúp các tập sinh yêu mến việc cầu nguyện và tập coi việc cầu nguyện như là hơi thở của mỗi người.

Là những người theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình con thảo với Cha trên trời qua việc kết hợp liên lỉ với Chúa trong niềm tin tưởng phó thác vào Ngài. Thêm vào đó, Chúa dạy chúng ta biết tìm kiếm ý của Chúa thay vì tìm kiếm ý riêng của chúng ta. Thánh ý của Chúa là chúng ta sống tâm tình con thảo với người, cùng yêu thương người thân cận như chính mình.

Ý Lực sống: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn biết kết hợp thân tình với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Xin dạy con biết yêu mến đời sống cầu nguyện. Để nhờ đó, con biết tìm kiếm và thi hành thánh ý của Chúa trong đời sống con. Amen.
 

Khi xưa chính Chúa Kitô
Dạy truyền cho các môn đồ nguyện xin:

“Xin danh Cha mãi quang vinh
Ý Cha tỏ hiện trời xinh đất hiền
Của ăn no đủ liền liền
Thứ tha mau mắn thường xuyên hằng ngày.
Xin Cha gìn giữ con đây
Khỏi sa cám dỗ, thắng ngay ác thù.”

* * *
Lời kinh mãi vọng thiên thu
Dâng Cha trọn cả tâm tu chân thành.

 
 
[1] Sr. Maria Therese Bùi Thị Minh Thùy, Cùng Với Các Thánh và Các Chân Phước Dòng Đa Minh Cầu Nguyện, năm 2021, tr.540.
114.864864865135.135135135250