01/03/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

792
Thứ Ba tuần II Mùa Chay - (thơ)
Kinh sư biệt phái giả hình
Bên ngoài hình thức linh tinh làm xàm
Bên trong trăm thứ tạp nham
Nói năng chẳng khớp việc làm bao nhiêu.
Hãy luôn ghi khắc một điều
Chân thành, nói ít làm nhiều thì hơn
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
"Hữu xạ ắt tự nhiên hương" rõ ràng.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250