25/01/2021 -

Lời Chúa - hàng ngày

552
Thứ Ba Tuần III thường niên (thơ)

Ai là thân hữu của Thầy?
Là người khiêm hạ, hằng ngày siêng năng
Lắng nghe Lời Chúa khuyên răn
Thi hành ý Chúa vẫn hằng truyền ban.

Sống Lời Chúa, lòng hân hoan
Nên con cái Chúa ngập tràn phúc ân.


Bé Con Têrêsa

 

114.864864865135.135135135250