06/06/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

1453
Thứ Ba tuần IX thường niên.

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12, 13-17
 

Lời Chúa: “Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.” (Mc12, 17)

Hạnh tíchCha Đa Minh rất nhiệt thành với các linh hồn. Ngài tỏ lòng thương cảm trắc ẩn không chỉ với các tín hữu, mà còn cả với những lương dân, các dân ngoại và các linh hồn bị kết án trong hỏa ngục. Ngài rất nhiệt tâm trong việc giảng thuyết và trong việc sai các nhà giảng thuyết ra đi, đến độ chính ngài muốn ra đi và rao giảng cho các dân ngoại. (Học viện Đa Minh, “Chân dung cha Đa Minh theo các nhân chứng”, trang 53)

Suy niệm: Đức Giêsu đã làm cho những kẻ âm mưu hại Người phải ngạc nhiên. Họ không thể đưa Người vào chỗ chết, bởi lời đáp trả thật khôn ngoan Người đưa ra khác với âm mưu thâm độc của lòng dạ con người. Chính Người là Đấng Cứu độ đã đưa nhiều người trở về cùng Chúa Cha.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi ta xét lại. Tôi có thuộc về Thiên Chúa. Tôi có trả cho Chúa những gì thuộc về Ngài không? Chúa mời gọi tôi nhìn lại những gì tôi đang sở hữu, nhất là sự sống của tôi. Tôi còn tồn tại đến ngày hôm nay qua đại dịch Covid 19 không phải là điều ngẫu nhiên mà Chúa muốn tôi hãy trân trọng và sống sao cho xứng với những ân ban của Ngài.

Vì lòng yêu mến Chúa, vì nhận ra những ân huệ Chúa ban mà Thánh Đa Minh luôn nhiệt thành loan báo Tin Mừng, Người hăng say trong sứ vụ giảng thuyết để đưa rất nhiều người, nhiều linh hồn về với Thiên Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ rằng: con là của Chúa, con thuộc về Chúa để con không tự kiêu, tự mãn với những gì Chúa ban cho con. Xin cho con luôn khao khát Chúa, và nhận ra Chúa chính là gia nghiệp đời con và để qua đời sống của con mọi người cũng nhận ra sự hiện diện hữu hình của Chúa. Con xin góp nhặt những câu chuyện tích cực làm thành những đề tài truyền cảm hứng và năng lượng cho cộng đoàn con đang sống. Xin Chúa cùng làm với con. Amen.
1.
Của Xê-da, trả Xê-da,
Lợi danh, vật chất, phù hoa đời này.
Của Thiên Chúa, bền vững thay,
Đời đời vĩnh cửu chẳng tày chẳng tan.
Bẫy gài hại Chúa vô vàn,
Tâm hành bất nhất, bình an – đừng hòng!
Pharisiêu có thấy không?
"Gậy ông đập xuống lưng ông bị dần."
Bày mưu chi khổ cái thân,
Hãy nghe theo Chúa Thánh Thần bình an.

2.
Của Xê-da, trả Xê-da,
Lợi danh, vật chất, phù hoa đời này.
Của Thiên Chúa, bền vững thay,
Đời đời vĩnh cửu chẳng tày chẳng tan.
Dẫu cho tiền của vô vàn,
Cũng chẳng mang lại thanh nhàn đời sau.
Cuộc trần ngắn ngủi qua mau,
Quan tâm chia sẻ giúp nhau bớt sầu.
Cho đi sẽ chẳng mất đâu,
Nhưng là của phúc đời sau ta còn.
114.864864865135.135135135250