01/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

997
Thứ Ba tuần IX thường niên (thơ)
1.
Của Xê-da, trả Xê-da,
Lợi danh, vật chất, phù hoa đời này.
Của Thiên Chúa, bền vững thay,
Đời đời vĩnh cửu chẳng tày chẳng tan.
Bẫy gài hại Chúa vô vàn,
Tâm hành bất nhất, bình an – đừng hòng!
Pharisiêu có thấy không?
"Gậy ông đập xuống lưng ông bị dần."
Bày mưu chi khổ cái thân,
Hãy nghe theo Chúa Thánh Thần bình an.

2.
Của Xê-da, trả Xê-da,
Lợi danh, vật chất, phù hoa đời này.
Của Thiên Chúa, bền vững thay,
Đời đời vĩnh cửu chẳng tày chẳng tan.
Dẫu cho tiền của vô vàn,
Cũng chẳng mang lại thanh nhàn đời sau.
Cuộc trần ngắn ngủi qua mau,
Quan tâm chia sẻ giúp nhau bớt sầu.
Cho đi sẽ chẳng mất đâu,
Nhưng là của phúc đời sau ta còn.

Bé Con Têrêsa
114.864864865135.135135135250