15/04/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

643
Thứ Ba tuần Thánh (2)

Thứ Ba Tuần Thánh

Ga 13,21-33.36-38

Trời đã tối…

 

Lòng Thầy xao xuyến khôn nguôi

Môn sinh yếu đuối, từng người lộ ra:

Vì tiền phản bội – Giuđa

Sợ hãi mà chối ấy là Phêrô

Những người mạnh mẽ tung hô

Bỏ Thầy trốn hết – môn đồ còn đâu ?!

Thầy cam chịu những sầu đau

Cho nhân gian bắc nhịp cầu yêu thương.

 Quyết tâm sám hối tội vương,

Chớ đừng sa ngã lầm đường ai ơi!

* * *

GIU ĐA PHẢN BỘI

Chuyện kể rằng: có Giuđa
Định tâm bán Chúa với ba mươi đồng
Satan đã chiếm lấy lòng
Bởi tham anh đã lao vòng lợi danh

Xin đừng bán Chúa như anh
Mau về cùng Chúa nhân lành thứ tha

 

114.864864865135.135135135250