11/02/2019 -

Lời Chúa - hàng ngày

367
Thứ Ba tuần V thường niên (2)

Thứ Ba tuần V thường niên

(Mc 7,1-13)

“Lòng chân thành”

Kinh sư và Pharisêu

Muốn môn đệ Chúa phải theo luật truyền

Nhưng Chúa đáp trả họ liền

Bởi vì họ sống giả hình, vô tâm

Lo cho giới luật phàm nhân

Mà không tuân giữ giới răn Chúa Trời.

 

Chân thành cần nhất người ơi

Tương quan với Chúa, với người tốt hơn!

 

114.864864865135.135135135250