07/02/2017 -

Lời Chúa - hàng ngày

145
Thứ Ba tuần V thường niên

Thứ Ba tuần V thường niên

(Mc 7,1-13)

“Lòng chân thành”

Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm".  Người còn nói: "Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Người hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! Còn các ông, các ông lại bảo: "Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là "coban" rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa", và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.  Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!"

SUY NIỆM

Trong cuộc sống của hai người yêu nhau, hay trong một gia đình điều gì làm cho mọi người trở nên thân thiện, gần gũi, thắt chặt tình cảm với nhau. Phải chăng là những món quà, lời nói, bữa tiệc vui, đẹp, sang trọng chăng? Không, tất cả sẽ vô nghĩa nếu ở đó không có sự chân thành. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng Maccô hôm nay.

Theo Tin Mừng Maccô hôm nay thuật lại, trước khi các môn đệ dùng bữa các ông đã không rửa tay, người Pharisêu mới hỏi Chúa Giêsu tại sao các môn đệ không giữ luật? Vì theo truyền thống mọi người sẽ không ăn gì trước khi rửa tay, tất cả những gì mau ngoài chợ về đều phải được rảy nước trước khi dùng để giữ luật ô uế. Đáp lại câu hỏi ấy, Chúa Giêsu nói với những người đó  là những người giả hình, họ chỉ giữ hình thức cho có vẻ thánh thiện, kỷ luật, còn lòng họ thì ô uế hơn những người dơ bẩn. Người còn trích cả lời tiên báo xưa của ngôn sứ Isaia để nới về sự lừa đảo của họ đối với Thiên Chúa : “Dân này chỉ thờ Ta bằng  môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta. Vậy họ đã hoàn toàn sai khi giữ luật theo truyền thống của họ từ xa xưa chăng”?

Nhìn nhận lại từ thời tổ phụ của họ dạy phải thanh sạch từ thân xác cho đến tâm hồn để làm đẹp lòng Chúa. Điều này không sai, nhưng Người vẫn cứ bảo họ sai. Con tiếp tục suy nghĩ và nhìn nhận lại, quả thật có sai mà còn sai nghiêm trọng nữa đó là họ thiếu lòng chân thành đặt vào những việc làm mà họ cho là để tôn vinh Thiên Chúa. Họ chỉ làm theo bản năng, theo hình thức, để tôn vinh họ mà xóa bỏ truyền thống Chúa dạy đó là Người cần lòng nhân chứ đâu cần hy lễ, hơn hết còn làm cho những truyền thống đó nên nặng nề, gánh nặng cho người dân. Vậy, còn con trong ngày hôm nay thì sao.

Trước Thánh thể Chúa con phải cúi đầu thấy thật xấu hổ và con xin lỗi Chúa. Nhìn lại bản thân con cũng đâu có hơn gì những người Pharisêu xưa, mà có khi còn xấu xa hơn cả họ. Mỗi khi con làm một điều gì tốt cho người khác con có đặt chút chân thành với Chúa trong công việc không? Lạy Chúa ít lắm Chúa ơi, dường như chỉ để sao cho mọi người thấy bản thân con thôi. Hay một sự giả hình tinh vi hơn khi con ngồi trong nhà nguyện này với ý hướng gì? Con tới với Chúa vì yêu mến Chúa hay chỉ để cho mọi người xung quanh thấy con siêng năng thánh thiện. Ôi! Chúa ơi những điều này còn làm cho Chúa đau buồn hơn cả, vì con biết điều Chúa muốn, nghe điều Chúa đã dạy mà còn làm sai ý Ngài thì đáng trách tội hơn. Xin tha lỗi cho con vì con là kẻ có tội.

    Lạy Mẹ Maria, giờ đây con thấy con chẳng có điều gì xứng đáng để xin sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Con chỉ còn biết chạy đến Mẹ, xin Mẹ thương mà cầu khẩn cho con trước mặt Chúa. Hơn nữa, Mẹ là người luôn làm mọi sự với tấm lòng chân thành dâng lên Chúa để đẹp ý Người. Giờ đây xin Mẹ cũng dạy con biết nghĩ, nói và làm mọi sự trong tâm hồn yêu mến Chúa, ngợi khen và chúc tụng Ngài với cả con tim chân thành. Amen

114.864864865135.135135135250