07/02/2023 -

Lời Chúa - hàng ngày

588
Thứ Ba tuần V thường niên.

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 7,1-13

 
Lời Chúa: : Người Pharisêu và kinh sư hỏi Đức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?.” (Mc 7. 5)

Hạnh tíchNói về tinh thần giữ luật của cha Thánh Đa Minh, hầu hết các nhân chứng đều kể lại rằng: “Cha Đa Minh tuân giữ mọi điều ghi trong luật, cả lúc cha mạnh khỏe cũng như khi cha đau bệnh.” (Chân dung Cha Đa Minh theo các nhân chứng, tr. 137)

Suy niệm: Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về việc tuân giữ kỉ luật. Người Pharisêu bị Chúa Giêsu lên án vì giữ luật cách máy móc, hình thức, khiến cho luật lệ vốn là điều tốt bảo vệ con người thì lại trở nên gánh nặng cho con người. Họ sẵn sàng lên án những ai không tuân giữ lề luật.

Thánh Đa Minh đã nêu gương cho chúng ta về việc tuân giữ luật, ngài giữ luật không vì hình thức, tìm kiếm tiếng tốt, lời khen của người đời nhưng vì lòng mến Chúa. Ngài nêu gương cho anh em trong mọi sự, trong lời nói cũng như việc làm, trong cách ăn, nếp mặc và trong những hành vi ứng xử. Ngài tuân giữ luật Dòng cách nghiêm chỉnh và ước mong anh em cũng tuân giữ như vậy.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng giữ luật vì hình thức nhưng biết nhìn mọi lề luật dưới luật yêu thương.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, xin cho con hiểu được giá trị của lề luật; biết yêu mến luật Chúa truyền dạy là luật yêu thương và biết cảm thông với những người sống xung quanh con. Amen.

Kinh sư và Pharisêu
Muốn môn đệ Chúa phải theo luật truyền
Chúa vui vẻ - đáp lời liền
Bởi vì họ sống giả hiền, vô tâm
Lo cho giới luật phàm nhân
Mà không tuân giữ chuyên cần giới răn.
* * *
Chân thành mau mắn ăn năn
Thành tâm thiện ý, cội căn phước lành!

 
114.864864865135.135135135250