08/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

608
Thứ Ba tuần X thường niên (thơ)

Muối men, ánh sáng người ơi,
Ai khôn lánh dữ, tìm noi gương lành.
Những người môn đệ chính danh,
Phải luôn chiếu sáng, phải thành muối men.
Lánh xa tham vọng thấp hèn,
Tin Mừng dẫn lối như đèn trong đêm.
***
Xin ơn Chúa trợ giúp thêm,
Biến tâm chai cứng hóa mềm từ nay.
Giúp con cuộc sống đổi thay,
Trở nên nhân chứng mỗi ngày của Cha.

Bé Con Têrêsa
 

114.864864865135.135135135250