29/06/2020 -

Lời Chúa - hàng ngày

693
Thứ Ba tuần XIII thường niên (thơ)

Con thuyền có Chúa nhổ neo
Sóng to nước cả ào ào ập vô
Chúa Giêsu, mặc môn đồ
Ngài như đang ngủ sóng xô không màng
Têrêsa chẳng hoang mang
[1]
Chúa cần được ngủ trên thuyền đời tôi.
Nước trôi đã có Chúa rồi
Vững tin, không sợ, sóng đời Chúa lo.
***
Chúa bừng dậy, Ngài quát to
Sóng im biển lặng như tờ, hay chưa!
Môn đồ run rẩy không ngờ
Tại sao có Chúa mà chưa vững lòng.


Bé Con Têrêsa

 
[1] Chị thánh suy gẫm về việc Chúa ngủ trong tác phẩm “Truyện một tâm hồn.”
114.864864865135.135135135250